1
Published: Warszawa, Interpress Publ, 1972
   
2
Published: Hamburg, Falk [u.a.], [1991]
   
3
Published: New York, Philadelphia, London, Paris, Montreux, Tokyo, Melbourne, Gordon and Breach, 1991
   
4
Published: Ithaca, NY, Cornell Univ. Press, 1967
   
5
Published: Warszawa, Gł. Ksie̜g. Wojskowa, 1937
   
6
Published: Łódź, Uniw. Łódzki, 1981
   
7
Published: Warszawa, Auriga,
   
8
Regionen 1. Aufl.
Published: Wiesbaden, Harrassowitz, c 2012
   
9
Published: Łódź, Wydawn. Uniw. Łódz., 1987
   
10
Published: Warszawa, Państw. Wydawn. Nauk., 1977-
   
11
Published: Boulder, East European Monographs, 1992
   
12
   
13
Published: Warszawa, Wydawn. Artystyczne i Filmowe, 1986
   
14
Published: Poznań, Wydawn. Akad. Ekonomicznej, 1992
   
15
   
16
Published: Wrocław [u.a.], Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, 1993
   
17
Published: Warszawa, Centrum Badań Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego, 1995
   
18
Published: Łódź, Wydawn. Uniwersytetu Łódzkiego, 1993
   
20
   

You have not found what you are looking for?

contact us you contact us, we will be happy to help you.