1
Published: Potsdam, Dt.-Poln. Ges. Brandenburg, 1993-2001
   
3
Published: Poznań, Instytut Historii, Uniwersytet Imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, [1973-2013]
   
4
Published: Warszawa, Dom Wydawn. Bellona, 1958-
   
5
   
6
Published: Warszawa, Polska Fundacja Spraw Mie̜dzynarodowych, 1994-2003
   
9
   
11
Published: Berlin, Dt.-Poln. Ges., 1987-
   
12
Published: Poznań, Tow., 1860-1928
   
13
Published: Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, 1967-
   
16
Published: Wrocław, Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003-2006
   
18
Published: Kórnik, Bibl., 1929-
   
19
   

You have not found what you are looking for?

contact us you contact us, we will be happy to help you.