1
Published: Potsdam, Dt.-Poln. Ges. Brandenburg, 1993-2001
   
3
Published: Poznań, Instytut Historii, Uniwersytet Imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, [1973-2013]
   
4
Published: Warszawa, Polska Fundacja Spraw Mie̜dzynarodowych, 1994-2003
   
5
   
6
Published: Warszawa, Dom Wydawn. Bellona, 1958-
   
7
   
10
Published: Berlin, Dt.-Poln. Ges., 1987-
   
11
Published: Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, 1967-
   
14
Published: Wrocław, Wydawn. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003-2006
   
16
Published: Warszawa, Uniw. Warszawski, Inst. Germanistyki, 1979-
   
17
   
18
Published: Kórnik, Bibl., 1929-
   
19
   
20
   

You have not found what you are looking for?

contact us you contact us, we will be happy to help you.