1
   
2
Published: Gdańsk [u.a.], Inst. Bałtycki, 1946
   
3
   
6
Published: Gdańsk, Bibl. miejska i Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki, 1953
   
8
   
9
Published: Poznań, Państwowe Wydawn. Naukowe, 1955
   
10
Published: Warszawa, Towarzystwo Naukowe, (1927/29)
   
11
Published: Warszawa, Wydawn. Minist. obrony narodowej, 1955
   

You have not found what you are looking for?

contact us you contact us, we will be happy to help you.